Řízení projektů

Smyslem projektového řízení, neboli Project management, je efektivní dosažení stanoveného cíle. Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytně nutné důsledně naplánovat a provést soubor činností daného projektu tak, aby byl splněn požadovaný cíl či změna.

Pro většinu úspěšných firem je projektové řízení již standardním způsobem práce. Využíváním projektového řízení si také usnadníte komunikaci a spolupráci se zahraničními subjekty. Náročnost a rizikovost významných projektů vyžaduje profesionální řízení, které využívá potřebných metod pro vedení celé akce.

Kdy je důležité využít projektové řízení

 • Řízené a kontrolované dosahování stanovených cílů
 • Plánování strategického rozvoje
 • Zavádění nových technologií 
 • Úspěšné dodržování termínů a stanovených rozpočtů 
 • Zavádění systému řízení jakosti (například dle normy ISO 9001)
 • Implementace informačních systémů atd.

Systémový přístup bude vaše projekty řešit profesionálně.

Co vám přinese kompletní outsourcing 

 • Zajistíme úspěšný výsledek projektu 
 • Klademe důraz na dodržení nákladů a termínů 
 • Máme zkušenosti s rozsáhlými a komplexními projekty
 • Zaručujeme profesionální a odborné řízení projektu projektovým týmem
 • Pro maximální efektivitu řešení specifických problémů využíváme tvůrčí přístup a řadu ověřených metod 
 • Samozřejmostí je využívání počítačových programů pro kvalitní výstupy pro potřeby všech účastníků projektu
 • Naučíme vás, jak vhodně vytvořit podmínky pro další správné fungování projektového řízení 
 • Ušetříme vám náklady na dlouhodobé zaměstnávání zkušených projektových manažerů
 • Díky kvalitní implementaci změn vzroste vaše konkurenceschopnost

Projektové řízení a interim management

Pokud máte dostatek interních zdrojů na zpracování projektového řízení, ale chcete mít jistotu, že daný projekt splní cíl a bude veden opravdu kvalitně a profesionálně, využijte našeho projektového interim manažera, který bude váš projekt řídit.