Interim management 

Hlavním přínosem interim manažera je rychlé a efektivní řešení mimořádných situací ve firmě, ať už se jedná o management změn, řešení krizí, projektů či dočasné nahrazení chybějícího manažera. Jeho působení ve firmě je omezené – splní jasně definovaný úkol a odchází.

Zkušenosti interim manažerů jsou vhodné pro velké i menší společnosti, které potřebují řešit výrazné změny. Vysoká kvalifikace, proaktivita, flexibilita, výkonnost, emocionální zralost, zkušenosti z mezinárodního prostředí a mnohé další patří mezi klíčové vlastnosti interim manažera. Naši interim manažeři vám pomohou nejen na úrovni top managementu, ale i na úrovni taktického a strategického managementu.

Výhody využití interim manažera

  • Rychlé řešení změn / krizí / projektů…
  • Eliminace finančních ztrát v důsledku dlouhodobého hledání specialisty 
  • Není ovlivněn společenskými vztahy ve firmě, zvyklostmi, podnikovou kulturou
  • Vysoké zkušenosti s operativním řízením respektující strategické cíle 
  • Efektivně řídí a rozhoduje s cílem realizovat jasně daný úkol 
  • Schopnost rychlé analýzy situace a návrhu řešení 
  • Specializované znalosti z různých oblastí obchodu, projektů
  • Rychlá implementace změn 
  • Transparentně nastavený cíl a podmínky
  • Je zodpovědný za svá rozhodnutí 

Role interim managera – splní přesně definovaný úkol a odchází.