Optimalizace procesů 

Domníváte se, že dodáváte zákazníkům to, co vyžadují, ale vaše výsledky tomu neodpovídají? Máte nastavené procesy, vlastníte kvalitní technologii, ale produkce se zpomaluje a obsahuje příliš mnoho chyb? 

Většinou jsou špatné výsledky důsledkem pomalého zavádění změn, nepřizpůsobením se potřebám zákazníka a neoptimálního nastavení firemních procesů. Díky kombinaci využití nástrojů metodologie Six Sigma a principu Lean lze dosáhnout co nejvyšší možné kvality výstupů.  

Optimalizace procesů – Lean Six Sigma

Princip Lean 
Odstranění neefektivních procesů, ale také identifikace, zda jsou vaše výstupy přesně to, co zákazníci potřebují. Hlavním přínosem jsou jednoduché, transparentní, rychlé a účinné procesy vedoucí ke zvyšování kvality, prodeje a zisků. Tento přístup zvýší vaši konkurenceschopnost v současném tržním prostředí. Princip Lean je odpověď na jednoduchou otázku, zda děláte správné věci. 

Metodologie Six Sigma
Zvyšování kvality se dosahuje prostřednictvím co nejvíce jednotné produkce (výrobky i služby), tedy snížení variability a chybovosti. Metodologie řeší, zda děláte věci správně. 

Pro správné zavedení Lean Six Sigma je nutné především správně interpretovat výsledky analýz. Na základě zkušeností se umíme zorientovat ve faktech a odvodit z nich patřičné závěry, které vám pomohou nasměrovat aktivity ke zvyšování kvality vašich výstupů. Dbáme na důslednou implementaci a udržení změn v procesech. 

Výsledky principu Lean

 • Zavedení prvků štíhlé výroby
 • Plynulé a výkonné procesy
 • Rychlá realizace změn
 • Omezení doby schvalovacích procedur
 • Eliminace zbytečných a chybných zásob, reportů a informací
 • Efektivní využívání potenciálu lidských zdrojů
 • Optimalizace procesů
 • Omezení plýtvání

Optimalizaci vždy přizpůsobujeme vašim potřebám a reálným možnostem. 

Výsledky metodologie Six Sigma

 • Zvýšení kvality výstupů
 • Využívání řady matematických a statistických analýz, grafických metod apod.
 • Použití jednotlivých kroků procesu DMAIC:
  • Define (definování),
  • Measure (měření),
  • Analyze (analyzování),
  • Improve (zlepšování),
  • Control (kontrolování).