ISO certifikace

ISO certifikace je zavedení mezinárodně uznávaných podnikových standardů. Mezi nejznámější a nejvíce využívanou normu patří ISO 9001, jejímž cílem je řízení podniku tak, aby zaručil a splnil požadavky zákazníků na vysokou a stálou kvalitu dodávaných výrobků a služeb.

Změny v řízení procesů vyžadují velké změny ve firmě. Podmínkou je splnění přesného, standardního nastavení, dokumentace apod. O správném fungování vybudovaného systému rozhoduje nezávislá certifikační společnost. Kontroly během certifikačního procesu vykonávají certifikovaní auditoři. Po úspěšném auditu získáte náležitý certifikát.

Přínosy systému managementu kvality

 • Zvýšení důvěryhodnosti organizace
 • Posilování image 
 • Zjednodušení a zprůhlednění firemních procesů
 • Zrychlené zavádění systémového přístupu, změn a inovací
 • Možnost účastnit se výběrových řízení veřejných zakázek, kde je vlastnictví ISO normy podmínkou
 • Lepší navazování spolupráce se zahraničním partnerem
 • Zvýšení efektivity a produktivity  

ISO certifikace je vhodná pro všechny druhy podnikání. 

Kompletní zavedení ISO certifikátu zahrnuje 

 • Zpracování veškeré dokumentace dle vyžadovaného standardu
 • Analýzu současného systému řízení, zmapování aktuálních firemních činností 
 • Konzultační činnost k systému nápravných a preventivních opatření k neefektivním procesům
 • Pomoc při správném budování celého systému
 • Samotnou implementaci systému
 • Aktivní účast na interních auditech
 • Soustavnou komunikaci s certifikační společností od objednání certifikačního auditu až po přidělení certifikátu
 • Další činnosti nutné pro úspěšné absolvování certifikačního auditu

Garantujeme úspěšné absolvování certifikačního auditu.

Máte zájem pouze o poradenství?

V rámci konzultační služby vám dodáme vzorovou dokumentaci a korigujeme celou implementaci s cílem úspěšně zahájit proces certifikace vašimi silami a pod naším vedením.  Doporučíme vám mezinárodní certifikační společnosti, se kterými máme bohaté zkušenosti. Nicméně rozhodnutí o certifikační a akreditační autoritě plně závisí na vašem rozhodnutí. Naši účast garantujeme u jakéhokoliv certifikačního orgánu.

Specializujeme se na implementaci těchto norem

 • ISO 9001 – Systém managementu kvality
  Norma je vhodná pro všechny typy organizací bez ohledu na velikost či zaměření. Cílem je řízení firemních činností, které přispívají k celkovému zprůhlednění fungování organizace. Vysoký důraz je kladen na monitorování a zvyšování spokojenosti zákazníka.
 • ISO 14 001 – Systém environmentálního managementu
  Záměrem této normy je minimalizace negativních dopadů činnosti vaší firmy na životní prostředí. Aplikovat se dá na všechny typy organizací.
 • OHSAS 18 001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Hlavním zájmem je ochrana pracovníků. Identifikace a efektivní řízení rizika na pracovištích eliminuje poškození zaměstnanců. Norma je slučitelná s ISO 9001 a ISO 14001.
 • ISO/IEC 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací
  Systém zabezpečení informací je určen především pro subjekty pracující s informacemi. Pravidelné analýzy rizik, zavádění kontrolních a řídicích mechanismů jsou pro nakládání s informacemi téměř nezbytné.
 • ISO TS 16949 – Systém řízení kvality pro dodavatele v automobilovém průmyslu
  Doplnění ISO 9001. Cílem je zajištění kvality sériové výroby a výroby náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

Splněním ISO norem zvýšíte hodnotu vaší firmy v očích zákazníka i partnera.